Billeder fra Skandias Samlertræf på Trekanten 12 0ktober 2013.

2 gode byttevenner Kristian og Henning